De wegwijzer in maatschappelijk vastgoed

Printervriendelijke versiePDF version

wegwijzerVinden, verbinden en vooruit komen: dat zijn de sleutelwoorden van Bouwstenen, platform voor maatschappelijk vastgoed. Wat doen we precies?

 

LeegstandIn steden is veel vraag naar vastgoed, maar niet elke beschikbare m² gevuld. Van den Wildenberg en Duijnisveld van Fakton pleiten voor een actieve rol van gemeenten en een andere verkoopstrategie; meer van buiten naar binnen.

 

Duurzaam vastgoedDe gemeenteraad van Tilburg heeft een roadmap vastgesteld voor het verduurzamen van haar gebouwen. Over de financiering wordt in november 2016 besloten bij de behandeling van de programmabegroting.

 

OnderhoudHoe professioneel is uw organisatie wat betreft het onderhoud van vastgoed? Test uzelf aan de hand van de Zelfscan Onderhouds-management voor gemeenten, onderwijs- en zorgorganisaties.

 

Vastgoedmanagement's-Hertogenbosch laat als eerste grote gemeente in Nederland een deel van haar vastgoed in 3D uittekenen. Daarmee zet ze een belangrijke stap in de toepassing van BIM in de gebruiksfase van vastgoed.

 

Boeken

De nieuwste versie van het handboek ‘Vastgoedexploitatie’ is een prima basisboek voor vastgoedeigenaren, ook die uit de publieke sector, vinden Joël Scherrenberg en Gert-Jan ten Hoor, beiden vaklui in vastgoed.

 

Duurzaam vastgoedRuim 40 dorpshuizen in Zuidwest Friesland doen mee aan een pilotproject waarbij zowel het energieverbruik als de exploitatie van de gebouwen onder de loep wordt genomen. Aanjager Minne Hovenga van Doarpswurk vertelt.

 

Ruimte om te wonenGenoeg gepraat over leegstand. Er is veel ruimte nodig, dus schouders eronder! Dat is de teneur tijdens diverse (Bouwstenen-) bijeenkomsten. Ruimte om te Wonen speelt daarop in.

 

WaardeDe gemeenteraad van Breda heeft groen licht gegeven voor de eerste fase van het verduurzamen van haar vastgoed met een (voor)investering van € 14,8 miljoen. Daarmee kan de uitvoering beginnen.

 

VastgoedmanagementDe beoordelingen van informatiesystemen voor vastgoed- en facility management helpen zowel gebruikers als leveranciers vooruit. VBSonline en Planon scoren goed.