Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Andere doelen

Gemeentelijke rol

Het doel en de context van maatschappelijk vastgoed zijn anders dan van commercieel vastgoed. Erwin van Proosdij, hoofd vastgoedbedrijf Enschede, zet de verschillen op een rij.


Erwin van Proosdij: “Het belangrijkste verschil zit in de maatschappelijke doelen, de politieke context en de specifieke wetgeving die op maatschappelijk vastgoed van toepassing is.”

 

Overheid Markt
Maatschappelijk rendement Financieel rendement
Politieke besluitsvorming Aandeelhouder / bestuur
Planningshorizon 4 jaar Lange termijn
Wet openbaarheid van bestuur Geen publieke verantwoording                
Aanbestedingsregelgeving Geen regelgeving
Begroting en verantwoording openbaar    
Niet of deels openbaar
Onafhankelijke Rekenkamer kijkt mee Aandeelhouder / commissaris
Tegengestelde belangen Uiteindelijk één belang
Publieke opinie regeert Publieke opinie minder invloed

 

Lokaal debat

Van Proosdij: “Bij maatschappelijk vastgoed gaat het altijd om de balans tussen maatschappelijk en financieel rendement. Dat zie je in alle gemeentelijke beleidsplannen terug. Maar er zijn ook verschillen tussen gemeenten. In Nijmegen wordt er net als in Enschede van uitgegaan dat het eigendom en beheer van vastgoed geen kerntaak is en alleen nodig als de markt het niet oppakt. Het uitgangspunt van Almere en Utrecht is een heel andere; zij zien voor zichzelf wel een duidelijke rol als het om maatschappelijk vastgoed gaat. Amsterdam gaat er in haar vastgoedbeleid van uit dat al het maatschappelijk vastgoed tijdelijk bezit is. De dynamiek zit in de doelstelling ingebakken. In het beleidsplan van Dordrecht wordt expliciet ingegaan op ‘transparantie’, van groot belang voor het lokale debat.


Andere competenties

Erwin van ProosdijVolgens Erwin heeft een portefeuillemanager een aantal competenties nodig om de gemeentelijke vastgoedportefeuille succesvol en overtuigend te beheren: “Je moet van alle markten thuis zijn op het gebied van vastgoedmanagement om bruggen te kunnen slaan tussen strategie en operatie. Daar horen een aantal belangrijke eigenschappen bij, zoals politieke en maatschappelijke sensitiviteit en een goed analytisch vermogen. Daarnaast is het belangrijk om in staat te zijn relaties op alle niveaus te onderhouden, binnen én buiten de organisatie en op een klantgerichte wijze.”

 

 


Wilt u meedoen?

Dat kan! Bijvoorbeeld in het gemeentelijk netwerk rond Vastgoedsturing, een regionaal netwerk of onze ontwikkelactiviteiten rond Rollen en profielen.

 

 

 

Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner