Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Breda verduurzaamt

Duurzame gebouwenHet verduurzamen van vastgoed is een hot item. De gemeente Breda kiest voor een aanpak waarmee de doelstellingen uit het Energieakkoord naar verwachting eerder worden behaald.

 


De gemeente heeft op basis van het Energieakkoord uit 2013 drie verduurzamingsdoelen opgesteld voor haar eigen vastgoedportefeuille:

  • Het maken van gemiddeld 2 labelstappen in 2020 over het totale gebouwenbestand;
  • Het bereiken van gemiddeld label A in 2030 over het totale gebouwenbestand;
  • Alle gebouwen gemiddeld energieneutraal in 2044.

Judith van Nuland
Primair energiebesparing

Judith van Nuland, projectleider verduurzaming gemeentelijk vastgoed in Breda, vertelt: "Wij kiezen bewust voor energiebesparing en niet voor verder gelegen doelen als circulair. Hier valt mee te rekenen en kan snelheid gemaakt worden. Circulair of klimaatadaptatie loopt hieraan parallel."

Snelheid

De gemeente focust zich in eerste instantie op de kernportefeuille. Judith: "Wij kiezen voor een realistische en kostenefficiënte aanpak en verduurzamingsmaatregelen per gebouw. Met deze gekozen aanpak wordt er via rendabele investeringen al op korte termijn grote verduurzamingsstappen gezet. Zo hoef je niet in concurrentie in de verdeling van gemeentelijke (onrendabele) gelden. Ook hierdoor kan snelheid gemaakt worden."


Breda volgt hierbij de trias energetica:

  • Beperken van de energievraag;
  • Benodigde energieverbruik efficiënt inzetten;
  • Duurzaam opwekken resterende energie.


Juiste mensen op juiste plek
En om het beleid goed in te voeren zijn er ook de juiste mensen op de juiste plekken nodig in Breda. Zo is er een projectleider aangesteld, die waakt over de voortgang en samenhang tussen de vele losse projecten. Een financiële begeleider, die zorgt voor goede administratieve afhandeling. En met voldoende technische experts, die in het begin hielpen bij de analyses, maar inmiddels worden ingezet voor de coaching van de gebruikers.

 


Meedoen?

Op 30 mei 2018 organiseren de VNG en Bouwstenen ter voorbereiding op het Klimaatakkoord een bijeenkomst over de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Zie hier het programma en de mogelijkheid voor gemeenten zich aan aan te melden.

Voor scholen is dit onderwerp aan de orde in twee netwerken speciaal voor het onderwijs. Zie hier meer informatie.

 

 


Meer informatie
Dit bericht is gebaseerd op de Bouwstenen-bijeenkomst Vastgoedsturing en Duurzaamheid van het netwerk Vastgoedsturing. Zie ook:

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner