Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Derde generatie IHP’s

OnderwijshuisvestingsplannenDoor afspraken in de commissie Nijpels zijn we toe aan een derde generatie Integrale Huisvestingsplannen voor het onderwijs, zegt Maurice Koolen, gemeente Heerlen.

 

Hoewel in Heerlen de beleidsafdelingen aan het roer staan, heeft een goed IHP direct invloed op het vastgoedbeleid. Daarom wil Maurice Koolen, procesmanager vastgoedbeheer in Heerlen, samen met andere gemeenten en scholen verkennen hoe deze nieuwe generatie plannen eruit zou kunnen zien.

 

Van kwantiteit naar kwaliteit

De eerste generatie IHP’s werd opgesteld door decentralisatie in verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting en was gebaseerd op cijfers over de gebouwen en leerlingprognoses. Vastgoed werd benaderd als kwantiteit. Dit bleef zo tot ongeveer 2015.

 

Maurice Koolen: “Rond 2000 ontstond de tweede generatie IHP’s. Ze werden verrijkt met inhoudelijke beleidsaspecten, zoals onderwijsvernieuwing, studiehuizen en verwerkingsruimtes. Vastgoed werd niet langer puur kwantitatief benaderd, maar ook kwalitatief. Een goede ontwikkeling”. In deze periode vonden ook doorcentralisaties plaats, wat resulteerde in meer financiële afspraken over nieuwbouw en inhoudelijke doelstellingen tussen gemeenten en scholen.

 

Vastgoed als randvoorwaarde

Aan het begin van 2015 ging de financiële verantwoordelijkheid van het vastgoedonderhoud volledig naar het schoolbestuur. “Hierdoor was het IHP even ‘buiten beeld’. Gemeenten dachten dat ze geen rol meer speelden, maar dat was beslist niet zo”, zegt Maurice Koolen. “De derde generatie IHP’s moet starten vanuit de inhoud, denk aan de IKC-gedachte of het voorkomen van vroegtijdige onderwijsverlaters in het vmbo en mbo. Vanuit deze inhoudelijke doelen moeten scholen en gemeenten afspraken met elkaar maken. Door een wettelijke verankering van het IHP, zoals de commissie Nijpels voorstelt, zullen er ook andere eisen worden gesteld aan de inhoud en vorm van de IHP’s.”

 

 

 

Meedoen?
Meedenken over de nieuwe generatie IHP’s kan in:

 

 

 

Meer informatie:

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner