Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Beleid en Vastgoed

Dit netwerk bestaat uit gemeenten die vanuit de brede context en beleidsinhoudelijke insteek naar voorzieningen, accommodaties en vastgoed kijken. Altijd op zoek naar mooier en beter en de volgende stap, helpen ze elkaar vooruit:

 

maatschappelijke voorzieningen

  • met omdenken om vanuit de gebruiker en de kracht van de samenleving te komen tot nieuwe, lichte en flexibele oplossingen, contracten en samenspel (agendapunt 1)
  • met handige tips om er achter te komen wat er in de samenleving speelt; via big en open data, gesprekken en vergelijkingen en beoordelingen en hoe dit te gebruiken als basis voor een gesprek en verstandige beslissingen (agendapunt 2)
  • stap voor stap vooruit te komen door elkaar scherp te houden en te werken aan professionele terugkoppeling over het effect van de ingezette middelen onder andere via benchmarks en metingen (agendapunt 6).


Wie doen er mee?

Medewerkers van gemeenten: zowel van beleids- als vastgoedafdelingen. Ook informatiemanagers zijn van harte uitgenodigd mee te doen.

 

Gemeenten die nu al deelnemen zijn Bronckhorst, De Ronde Venen, Delft, Dronten, Molenwaard, Slochteren en Utrecht. Veel van deze gemeenten staan bekend als innovatief in hun aanpak en hebben een bijdrage geleverd aan de Reisgids Maatschappelijke Voorzieningen (Bouwstenen, 2013) en diverse andere Bouwstenen-publicaties.

 

De gemeenten zetten hun reis graag voort met andere gemeenten die scherper naar voorzieningen en vastgoed willen kijken.  

 

Doel

  • uitwisselen kennis en ervaring;
  • nieuwe kennis en inspiratie opdoen;
  • aangehaakt zijn bij bredere activiteiten van Bouwstenen.

 

Hoe werkt het?

Deelnemers helpen elkaar en anderen vooruit via intercollegiaal contact. Ze weten elkaar te vinden per mail, telefoon, LinkedIn en bijeenkomsten.


Ook werken ze aan verdieping op thema's die ze zelf kiezen. De thema's worden inhoudelijk voorbereid en gezamenlijk uitgewerkt tijdens bijeenkomsten. Er zijn minimaal drie of vier bijeenkomsten per jaar:

  • twee bijeenkomsten in eigen verband rond een thema;
  • een bijeenkomst samen met anderen rond een specifiek thema;
  • één keer samen met de andere Bouwstenen-netwerken, voor brede uitwisseling en de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2017

De genoemde thema's zijn ontmoeting in de buurt (behoefte, invulling en rol gemeenten), ontwikkeling rond onderwijs, betere benutting van gebouwen, sociaal ondernemerschap.

De thema-bijeenkomsten zijn altijd 's morgens op een inspirerende locatie (vooralsnog) in het midden van het land en worden afgesloten met een gezamenlijke lunch.


Resultaten worden (indien openbaar) breed in het Bouwstenen-netwerk verspreid zodat ook anderen er iets aan hebben, maar ook om van de reacties zelf weer wijzer te worden.

 

Achter deze link treft u een overzicht van de activiteiten/thema's tot nog toe.

 

Bijeenkomsten 2017

De bijeenkomsten vinden plaats op:

 

 

 

Meedoen?

Partners van Bouwstenen kunnen gratis deelnemen (eerste netwerk) of voor € 500,- (bij meerdere netwerken). Zie ook de informatie over het partnership. Overige deelnemers betalen € 750,- per jaar.

 

Dit bedrag is excl. BTW en inclusief alle bijeenkomsten, het werk voor en achter de schermen en de Najaarsbijeenkomst. U kunt zich hier aanmelden

 

 

 

 Organisatie en informatie

  • Ingrid de Moel, Bouwstenen (voor verbinding met andere activiteiten, netwerken, enz.), 06 - 5231 0845
Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner