Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Vastgoed met een bedoeling

De bedoelingDe zomer is een mooie periode om na te denken over alles waar we mee bezig zijn, dus daar komt 'ie: waarom hebben publieke partijen ook alweer vastgoed voor buurten en wijken, onderwijs, zorg, sport en cultuur?


Vaak om eigen personeel te huisvesten of om bepaalde beleidsdoelen te realiseren. Maar beleidsdoelen veranderen; daarom is het goed om er bij tijd en wijle met elkaar over te praten.


Actueel thema
Dat geldt ook voor de gesprekken binnen Bouwstenen. De afstemming tussen beleid en vastgoed is een actueel thema en zal dat met oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen voorlopig nog even blijven. Bijvoorbeeld: hebben we nieuwe scholen nodig om ambities rond kindvoorzieningen te verwezenlijken? En hebben buurthuizen nog een functie nu er steeds meer andere mogelijkheden en plekken zijn om elkaar te ontmoeten?


Reisgids Maatschappelijke VoorzieningenDuurzamer, concreter en meer scenario’s
Bij een nadere beschouwing blijkt dat de Reisgids Maatschappelijke Voorzieningen uit 2013 (over mogelijkheden en keuzes) nog best actueel is, zij het dat we nu meer oog hebben voor vraagstukken rond energie en duurzaamheid dan in de terreinverkenning (bladzijde 13 t/m 26) beschreven staat. Ook het pleidooi voor meer focus op de functie vanuit de bedoeling (bladzijde 37), mag wel wat concreter en is voor discussie vatbaar. Daarnaast zijn er nieuwe gedachten over de wijze van sturing waarbij rekening wordt gehouden met verschillende (robuuste of juist flexibele) scenario’s.


Systeemwereld naar de bedoelingSturen in tijden van transitie
Tijdens een Bouwstenen-bijeenkomst over sturing in tijden van transitie voor schoolbesturen bleek een notitie van Sander Galjaard over het werken vanuit de bedoeling goed te werken. Daar bouwen we nu op voort. Want als het de bedoeling is dat we de (transitie in de) samenleving ook in de toekomst met vastgoed faciliteren, hebben we nog heel wat te doen.

 

Stof om te lezen of over na te denken in het zonnetje:

 

 

 

Wilt u meedoen met gesprekken over de bedoeling?

Dat kan na de zomer op:

  • 6 september: Vastgoedmanagement en huisvestingsplannen (voor gemeenten en scholen)

  • 8 september: Vastgoedsturing (voor gemeenten)

  • 12 september: Vastgoedsturing (voor schoolbesturen)

  • 13 september: Sturen vanuit de bedoeling (voor beleidsmensen van gemeenten)

  • 13 september: Vastgoed met een doel (voor vaklui in vastgoed)

  • 25 september: onderzoek naar de vraag en het aanbod van zorgvastgoed (voor gemeenten, corporaties en zorgpartijen)

  • 30 november: Algemeen beeld tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen (voor iedereen die zin heeft - wij in elk geval wel!)

Natuurlijk is het nog leuker als u als partner meedoet met de gesprekken en kennisuitwisseling; samen komen we beter vooruit.

 

 

 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner