Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Plannen met focus

Wij zijn bezig!Een goed portefeuilleplan heeft een strategische focus en schept ruimte voor uitvoering, zegt Annemarie van der Zee van Almere. Zij verkende de portefeuilleplannen van negen gemeenten.

 

Van der Zee, strategisch adviseur bij het Vastgoedbedrijf van Almere vergeleek de plannen van Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Ede, Eindhoven, Enschede, Maastricht, Oss en Utrecht; ter lering en ter inspiratie.

 

Annemarie van der ZeeVerschillende strategieën
Annemarie van der Zee: “In de portefeuilleplannen van deze negen gemeenten wordt op verschillende wijzen beschreven wat de werkkaders zijn. Enschede ontwikkelde zeven punten voor hun strategische koers, Maastricht en Ede hebben een uitgebreidere kadernota. Ook de functie en indeling van de plannen verschilt. Voor een aantal gemeenten zoals Eindhoven en Almere is het plan een belangrijk stuurinstrument. Maastricht vertaalt in haar plan haar risicoanalyse naar euro’s voor hun meerjarenprognose.”

 

Prestatie-indicatoren
Bijna alle gemeenten analyseren de prestaties van hun vastgoedportefeuille aan de hand van het exploitatieresultaat. Daarnaast ontwikkelde elke gemeente een aantal andere prestatievelden, waaraan ze het succes van hun optreden meten. Voorbeelden zijn de maatschappelijke waardering, huurderstevredenheid en de conditiescores voor het onderhoud van de gebouwen. 

 

Niet uitgekristalliseerd
Annemarie merkt op dat er vaak geen uitgekristalliseerde werkwijze is voor het opstellen van een portefeuilleplan of een kader waaraan het moet voldoen; “Het is allemaal betrekkelijk nieuw voor gemeenten en we zijn ons aan het professionaliseren. De meeste gemeenten zijn nog zoekend naar de juiste vorm en inhoud. Het mooie is dat we hierin samen optrekken zodat we gebruik kunnen maken van elkaars kennis en ervaring.”

 

Zijn alle plannen ook openbaar? Annemarie: “De openheid van de plannen is een punt van aandacht voor vastgoedprofessionals die zich bezighouden met portefeuillesturing. Als er wordt geanticipeerd op toekomstig beleid is het handig vertrouwelijk te blijven, maar soms helpt openheid juist om vertrouwen te krijgen.”

 

 

 

Ook meedoen?
Dat kan door aan te sluiten bij het Bouwstenen-netwerk Vastgoedsturing. Op 18 mei komen ze weer samen om kennis en ervaring te delen en zich te verdiepen in de gewenste inhoud van de plannen. 

 


 

Meer informatie

 

    Enquête

    Voldoen aan alle wettelijke regels

    Partner