Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

A very good year

jaarverslagHet afgelopen jaar was een zeer productief jaar. In netwerkverband hebben we veel uitgewisseld, geleerd en ontwikkeld. En we kregen lekker veel steun. Lees hier ons jaarverslag.De Agenda Maatschappelijk Vastgoed voor 2017 had vier thema’s:

  1. 'Vastgoed met beleid' hebben we aangevlogen vanuit 'de bedoeling'. De activiteiten hebben geresulteerd in smaakmakende columns, artikelen en een aantal handzame publicaties.
  2. ‘Goed gebruik’ hebben we langs de lijn van makelen en transformeren verder uitgewerkt. Ook hebben we een reviewsystematiek voor wijkaccommodaties ontwikkeld.
  3. ‘Gewenste conditie’ via betere spelregels voor onderhoud, de financiële kant van het verduurzamen (update RVO-handleiding), een afwegingskader voor renovatie – nieuwbouw en meer inzicht in de achtergronden en voorwaarden voor 'anders aanbesteden'.
  4. ‘Steeds beter’ door aan elkaar te spiegelen en de stand in het land in kaart te brengen, maar ook door de ontwikkelactiviteiten rond informatiemanagement en de rollen in het vastgoedmanagement. 

 

Actief netwerk
Deze resultaten zijn neergezet door 116 partners en meer dan 200 mensen die actief binnen het netwerk participeren. We delen ruimhartig onze informatie, onderling, maar ook via een digitale nieuwsbrief (veel eigen nieuws), website (goed bezocht) en diverse andere kanalen waaronder social media en artikelen in andere media. Het is leuk om te doen en wordt goed tot zeer goed gewaardeerd, blijkt uit een enquête onder partners. 

Hulp van buiten
Als gevolg van al het enthousiasme en ambities hadden we het in 2017 behoorlijk druk. Daarbij kampten het Bouwstenen-team met veel personele wisselingen. Om alle afspraken na te komen en de gang er in te houden hebben we in de tweede helft van 2017 flink wat extra capaciteit ingehuurd. Dat kon mede door de aanvullende financiering voor een aantal netwerk- en ontwikkelactiviteiten.

 

Uniek netwerk
We beseffen steeds meer hoe uniek dit lerend en ontwikkelend netwerk is en we zijn daar met z'n allen ook best een beetje trots op. We zien mensen die met ons meedoen steeds vaker optreden als docent in cursussen en opleidingen en ook langs die weg vindt de ontwikkelde kennis zijn weg.

Plannen voor 2018
We beseffen ook dat zo’n netwerk blijvend water nodig heeft. Er staat nog genoeg op de Agenda. Maar voor het plezier en de continuïteit (een burn- en bore-out te voorkomen) is het van belang dat we in 2018 onze basis versterken, de inhoud verdiepen, het netwerk uitbreiden en onze communicatiemiddelen beter inzetten. Daar gaan we mee aan de slag en we hopen uiteraard van harte dat u meedoet. Samen komen we beter vooruit.

 


Ook meedoen?
Leuk. Zie hier meer informatie over het partnership en de mogelijkheid u aan te melden.

 

 

 

Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner