Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Bouwstenen en de Bouwagenda

SamenwerkenDe Bouwagenda sluit goed aan bij de agenda van gemeenten, onderwijs en zorgpartijen. Een prima basis voor samenwerking tussen publieke en private partijen.


Ruim 80 pagina’s onder de titel ‘Bouwen aan de kwaliteit van leven’ bieden inzicht in wat de bouwsector tot 2021 wil gaan doen. Duurzaamheid loopt als rode draad door de hele Bouwagenda. Ook binnen Bouwstenen is duurzaamheid een belangrijk punt en een vanzelfsprekend thema in vrijwel alle netwerken en ontwikkelgroepen: ‘gezond, veilig en duurzaam is de norm.’ Dat sluit dus mooi aan. 


Binnenklimaat scholenAmbities voor scholen

Het meest concreet wordt de Bouwagenda op het gebied van onderwijs. De ambitie is om in 2021 een plan van aanpak te hebben zodat in 2030 het binnenklimaat van alle scholen gezond is. Dit met ondersteuning van een landelijk kenniscentrum ‘Kwalitatieve Scholen’ en een regisseur die adviseert en initiatieven bundelt. Diverse sectororganisaties en de Taskforce Bouwagenda vinden dat het nieuwe kabinet hier een versnellingsprogramma op moet zetten. 


Aandacht voor zorg en wonen

Ook de roadmap wonen en zorg van de Bouwagenda biedt aanknopingspunten. Hoe zorgen we blijvend voor passend aanbod als thuiswonen niet langer gaat? De Taskforce Bouwagenda wil graag voor 2021 een gebundeld kennisnetwerk met een strategische onderzoeksagenda rond ontwerp, bouw, onderhoud, exploitatie en professioneel opdrachtgeverschap van zorggebouwen.


Leegstand in 2015Beter gebruik

Tot slot ziet de Bouwagenda uitdagingen op het gebied van transformatie, renovatie en multifunctioneel gebruik. Richting 2021 wil de Task Force Bouwagenda dat de overheid door middel van innovatieve aanbestedings-arrangementen bijgedragen heeft aan het opstarten van gebiedstransformaties door het financieren van niet rendabele publieke voorzieningen die randvoorwaardelijk zijn. Daarnaast is er een ambitie om een stapsgewijze aanpak te ontwikkelen voor de verduurzaming van het vastgoed van de (Rijks)overheid.

 

Gezamenlijke ambities

De Bouwagenda sluit op veel punten aan bij de Agenda Maatschappelijk Vastgoed van het publieke werkveld. In de bijgevoegde notitie 'Bouwstenen voor de Bouwagenda' is te zien welke gezamenlijke ambities de Bouwagenda en Bouwstenen hebben.

 

 


Ook meedoen?
Dat kan door aan te sluiten bij een van onze netwerken of partner te worden van Bouwstenen. Samen komen we sneller vooruit.

 

Zie in dit verband ook de bijeenkomst op 30 mei over verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

 

 

 

Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner