Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

IHP vanuit de bedoeling

OnderwijshuisvestingMet een nieuwe generatie IHP's kan een meer constructieve samenwerking tussen scholen en gemeenten rond onderwijshuis-vesting worden bereikt. 


 

De nieuwe generatie IHP's kenmerkt zich door niet uit te gaan van het systeem, de wet en de verordening, maar door vanuit de bedoeling van de onderwijshuisvesting met elkaar in gesprek te gaan. 'In de praktijk zijn we dat een beetje kwijt geraakt', vinden scholen en gemeenten die binnen Bouwstenen actief zijn. 'Het gaat al snel om geld.'  

 

Gesprek over nieuwe benadering
Met steun van de PO-raad hebben huisvestingsmedewerkers van PO-scholen en gemeenten zich afgelopen jaar in Bouwstenen-verband gebogen over de vraag hoe een nieuwe generatie IHP's er uit zou kunnen zien. Het resultaat hiervan wordt gepresenteerd tijdens de Bouwstenen-Najaarsbijeenkomst op 30 november 2017 en kan door scholen en gemeenten in hun eigen situatie worden gebruikt.

 

Belangrijke elementen
Bij een IHP vanuit de bedoeling hoort een eerlijk en open gesprek over dromen en mogelijkheden, maar ook over obstakels. Daarnaast is er een duidelijke aanleiding, een goede strategie en een flinke dosis pragmatisme en creativiteit nodig, bijvoorbeeld om te komen tot een aanpak die de angels uit het proces haalt en meer aanzet tot vertrouwen en gedragen afspraken. De opstellers geven hiervoor enkele handvatten.

 

Praktijkvoorbeeld
Van de betrokken scholen en gemeenten kenden niemand een IHP dat vanuit de bedoeling is opgesteld. Een IHP dat nog het meest in de buurt komt, is die van het Openbaar Onderwijs in Amsterdam, waar een nieuw concept is ontwikkeld. Het IHP heet daar een Meerjarengebouwenplan en is zo ingestoken dat het algemeen belang ook eigen belang kan worden.

 

 

 

Uitnodiging Najaarsbijeenkomst

 

 

Benieuwd?
Meldt u dan aan voor de Najaarsbijeenkomst op 30 november 2017 en de sessie over 'Onderwijshuisvesting vanuit de bedoeling' en het gesprek met de Commissie Nijpels.


 

 

 


 


Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner