Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Staat schoolgebouwen

Uit landelijk onderzoek blijkt dat de staat van de onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs over het algemeen goed is, maar dat er ook verbeterpunten zijn.

 


Dat meldt minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een 'Monitor Onderwijshuisvesting'.

Renovatie
Volgens het onderzoek zijn scholen bovengemiddeld tevreden over de gebouwen. In de afgelopen jaren zijn 1 op de 5 scholen gerenoveerd. Van de helft van de scholen die gerenoveerd moeten worden, liggen er concrete plannen om dit binnen 5 jaar te doen.

Verbeterpunten
 
Ook zijn er enkele verbeterpunten genoemd; vooral op het gebied van renovatie en verduurzamen. Het minst tevreden waren de ruim 2400 respondenten van het onderzoek over de energiezuinigheid, het binnenmilieu en de flexibiliteit van het schoolgebouw. Met name de temperatuurregeling en luchtkwaliteit moeten verbeterd worden.

De 'Monitor Onderwijshuisvesting po-vo' is door Regioplan en Inspectrum uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad en de VO-raad. De monitor geeft inzicht in de gebouwensituatie van scholen en in de beoordeling van de staat van die gebouwen.

Meer informatie:


 


Ook meedoen?

Dat kan door u aan te sluiten bij het Bouwstenen-platform. Zie hier meer informatie over het partnership en de mogelijkheid u aan te melden.

 

 


Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner