Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

OnderzoekSignaal uit het werkveld: "Door stijgende prijzen valt de bouw van scholen stil." De VNG wil samen met de PO-Raad, VO-Raad en andere betrokkenen op zoek naar een oplossing. Graag uw input.

 

RodeKersenWijkvoorzieningen hebben grote invloed op de leefbaarheid van een wijk. Met het reviewsysteem RodeKersen kunnen bewoners ze beoordelen op sfeer, activiteiten en meer.

 

VakmanschapOngeacht het aantal objecten zijn er vier essentiële taken in het vastgoedmanagement te onderscheiden. Bij gemeenten gaat vaak de meeste aandacht uit naar de minst interessante taak, zegt Ad van de Gevel.

 

Hergebruik van maatschappelijk vastgoedEr is meer uit leegstaand vastgoed te halen dan een hoge prijs, blijkt uit een project van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Wat dacht u van maatschappelijke meerwaarde? 


Vastgoedmanagement in ontwikkelingBouwstenen gaat vanaf nu ook regionaal aan de slag; met vastgoed-management voor gemeenten en scholen. Het netwerk, de VNG, PO-Raad en VO-raad ondersteunen dit initiatief.

 

Op zoekMomenteel zijn er opvallend veel vacatures rond maatschappelijk vastgoed. Van vervanging tot uitbreiding en van adviseurs tot specialisten in onderwijshuisvesting.


Over grenzen kijkenDe Belgische gemeente Gent stuurt met vastgoed veel intensiever op inhoudelijke doelen en minder op geld dan Nederland, blijkt uit een bezoek van chefs vastgoed aan deze stad.

 

DuurzaamBeetje verwarrend; het nieuws over de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed in de media. Zijn de doelstellingen uit het Energie-akkoord nu wel, grotendeels of bij lange na niet haalbaar?  

 

Alles wordt andersDoordat de bouw aantrekt wordt het voor publieke partijen steeds moeilijker bouwprojecten aan te besteden. De kosten zijn hoger en soms moet het over.

 

RefillTien Europese steden ontwikkelen instrumenten om via tijdelijk gebruik van leegstaand vastgoed, de stad sociaal en economisch aantrekkelijk te houden.