Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Publicatie 'In Control' online

InformatiemanagementDe Bouwstenen-publicatie 'In Control 2016' met een vergelijking van de informatiesystemen rond vastgoed- en facility management en allerlei aanverwante artikelen staat nu online.

 

Met goede informatiesystemen kunnen kosten worden bespaard en risico’s worden beheerst. Maar het kiezen van een goed systeem is een flinke uitdaging. Bouwstenen zette de systemen op een rij en gebruikers deelden hun ervaringen. De publicatie met handige overzichten en relevante artikelen is nu voor iedereen beschikbaar. Ondertussen wordt gewerkt aan het vervolg. 

 

Peter Couwenberg

Nieuwe functionaliteiten

Peter Couwenberg, consultant informatiemanagement bij Royal HaskoningDHV: “Er zijn geen slechte systemen op de markt. Elk systeem heeft voor- en nadelen. Wat wel van belang is, is dat het systeem aansluit bij de informatiebehoefte van de organisatie en de bedrijfsprocessen van de gebruiker. Andere organisatievormen, gewijzigde vastgoedstrategieën en technologische vernieuwingen vragen steeds om andere functionaliteiten en dus doorlopende updates.”

 

In ControlSamen verder

Het is van belang dat deze 'doorlopende updates' nauw aansluiten bij de vragen die in de praktijk leven en de mensen die er mee moeten werken. In het nieuwe ontwikkelprogramma rond informatiemanagement spelen we daar op in. Naast het onderzoek naar systemen worden er allerlei ander onderzoeken uitgevoerd, waarbij dieper wordt ingegaan op het vak informatiemanagement (wat is dat?) en de informatiebehoefte voor de uitvoering van de verschillende taken bij vastgoed- en facilitymanagement. Niet de systemen maar de mensen die hierin een rol spelen, staan centraal.

 

 

 


Lezen? 

Hier treft u de volledige publicatie 'In Control 2016' (Bouwstenen, 1 december 2016), met vergelijking van informatiesystemen, achtergronden en trends. 

 

Meedoen?

Op 14 juni is er een bijeenkomst over informatiemanagement. De bijeenkomst is gratis voor gemeenten, scholen, zorgorganisaties, partners van Bouwstenen en deelnemers aan het ontwikkelprogramma In Control. U kunt zich hier aanmelden.

 

 

 

Meer informatie

  • Overzicht van vastgoed- en facility managementsystemen op deze website, incl. gebruikerservaringen

  • Ontwikkelprogramma voor 2017 en verder

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner