Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Puzzelen met onderwijshuisvesting

OnderwijshuisvestingKomende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijs-huisvesting. Diverse partijen willen helpen, maar wat zien de betrokkenen zelf als de oplossing?

 

In Nederland hebben we een kleine 30 miljoen m² onderwijsvastgoed, terwijl het aantal kinderen sterk afneemt. In veel regio’s is de krimp groter dan tien jaar geleden werd gedacht. Er komen steeds meer leegstaande scholen. Scholen zijn daar niet blij mee, maar leegstandbeheerders varen er wel bij. 

 

Vrije val in onderwijshuisvesting

Aan de andere kant is er behoefte aan nieuwe (gerenoveerde) scholen die voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Denk aan het Kwaliteitskader Onderwijs-huisvesting, Onderwijs 2032 en nieuwe normen rond de verduurzaming. 

 

Veel steun
Diverse partijen hebben het onderwerp op de agenda staan en zijn bereid het onderwijs te helpen. Zo hebben we de Bouwagenda, met een programma voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Plannen van de PO-Raad, VO-Raad en VNG rond renovatie en gebouwen staan op de kaart. En ook in het kader van de Green Deal Scholen worden diverse acties ondernomen om een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers te creëren.  

 

Financieringskluwen rond onderwijs en opvangIn gesprek met betrokkenen
Maar om tot een goede - lokale - oplossing te komen is het belangrijk dat gemeenten, scholen en andere betrokkenen vanuit meerdere gezichtspunten met elkaar om tafel moeten. Bouwstenen speelt daarin als sectorverbindend platform graag een rol en heeft in dit kader uiteenlopende activiteiten op stapel staan. Dit in nauwe samenwerking met het werkveld, de partners van Bouwstenen, PO-Raad, VO-raad, VNG, LVO en Ruimte-OK. Daarbij wordt toegewerkt naar een goed inhoudelijk gesprek en diverse praktische tools bij belangrijke beslissingen rond onderwijshuisvesting. Bedoeling is de resultaten in ieder geval tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen te presenteren.

 

 

 

Ook meedoen?

Lerende netwerken voor PO-bestuurders (iswm PO-raad):

Ontwikkelgroepen voor PO-huisvestingsmedewerkers (ism PO-raad):

Professionele netwerken voor gemeenten, PO- en VO-scholen:

Overige activiteiten:

 

 

 

Meer informatie

Reacties

Scholen zijn heel geschikt voor herontwikkeling tot woningen/ appartementen door toekomstige bewoners in Collectief Particulier Opdrachtgeversschap. De gemeente 's Hertogenbosch heeft ervaring met biedingsprocedure voor de verkoop van haar maatschappelijk vastgoed. Kijk op de site van www.kilimanjarowonen om te zien hoe bewoners zelf heel verschillende en prachtige levensloopbestendige appartementen in twee schoolgebouwen hebben gerealiseerd. Www.kilimanjarowonen.nl

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner