Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Enthousiast over rapportage enquête

Onderzoek Vastgoedmanagement

Ruim 85 gemeenten hebben 7 september 2018 hun rapport naar aanleiding van de landelijke enquête over het gemeentelijk vastgoed(management) ontvangen. De eerste reacties zijn positief.

 

 

 

De rapporten per gemeente gaan alleen naar de invuller van de VNG/Bouwstenen-enquête. De geanonimiseerde landelijke resultaten worden breder gedeeld en besproken.

Positieve reacties

Jan Kappers

De reacties op de testversie zijn positief. Jan Kappers, transitiemanager afdeling Vastgoed van de gemeente Haarlem: "Het rapport geeft inzicht in 'hoe hebben wij het georganiseerd en geregeld en hoe doen anderen dat?'. De vragen maken mij bewust van het feit dat er ook andere vormen zijn om verduurzaming te financieren. Ook leuk om gegevens over personele capaciteit te zien. Mooi gedaan en erg handig."

Willem Raaijmakers

Invullen belangrijk

Willem Raaijmakers, manager Team Vastgoed bij de gemeente Apeldoorn, benadrukt de gezamenlijke meerwaarde voor gemeenten om de enquête in te vullen: "Het grote belang van de enquête is dat we zo kunnen leren van elkaar. En via het netwerk van Bouwstenen wordt het samen leren nog gemakkelijker." 

Detmer Hoekstra HardenbergDuurzame maatregelen

Detmer Hoekstra, beleidsmedewerker Vastgoed & Gronden bij Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, is blij met de inzichten: "Prima rapportage. Met name het inzicht in duurzame maatregelen vond ik zelf heel interessant."

Gezamenlijke conclusies

Komende periode worden de resultaten uit de enquête in verschillende bijeenkomsten met gemeenten besproken, wordt gekeken wat we van elkaar kunnen leren en worden gezamenlijke conclusies getrokken. Het resultaat daarvan wordt tijdens de Jaarbijeenkomst (WTC Rotterdam) op 4 december gedeeld met de rest van het maatschappelijk werkveld.

Groot en klein vergeleken

In de rapporten worden alle gemeenten vergeleken met gemeenten van vergelijkbare omvang. Dat is mogelijk, omdat zowel grote als kleine gemeenten hebben meegedaan. Zo zijn er vergelijkingen op het gebied van de aard en omvang van de gemeentelijke vastgoedportefeuille, de beschikbare informatie, het energiebeleid en -maatregelen, organisatie en bestuur.

 

 

Yes you canAlsnog meedoen?

Nog geen kans gezien om de enquête in te vullen? Geen nood, meedoen kan nog steeds. Doet u dat in september dan kunt u ook nog meedoen met de bespreking van de resultaten tijdens:

Leuk als u zich aansluit en ook uw gemeente partner wordt van Bouwstenen. En graag tot ziens op 4 december 2018. Samen komen we beter vooruit.

 

 

Meer informatie

Reacties

De rapportage is voor onze gemeente niet goed bruikbaar omdat we de vragenlijst slechts summier hebben ingevuld. Wel goed voor overall-beeld, maar niet om een specifieke rapportage voor onze gemeente op te baseren.

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner