Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Vrijwillig samenwonen

OnderwijshuisvestingAls gemeenten en scholen de huisvesting van het onderwijs niet langer zien als gedwongen huwelijk maar als vrijwillig samenwonen, kan de kramp uit de discussie, zegt Hans van der Hek van Ronduit Onderwijs.

 

Hij reageert daarmee op het advies van de Commissie Nijpels om de Integrale Huisvestingsplannen voor onderwijshuisvesting wettelijk te verankeren.

 

Gedwongen huwelijk

Hans van der Hek

Van der Hek, bestuursadviseur bij Ronduit Onderwijs: "Je kunt onderwijshuisvesting zien als een relatie tussen scholen en gemeenten. Vaak wordt er gesproken over een gedwongen huwelijk met het contract, de wet, de verordening of een IHP als basis. Maar als je het ziet als vrijwillig samenwonen, kan er altijd in goed overleg worden ingespeeld op nieuwe feiten en omstandigheden, zonder elkaar steeds met het contract om de oren te slaan.”

 

Kraakt en piept

Het systeem waarin de onderwijshuisvesting tot stand moet komen, kraakt en piept. Een aantal zaken zijn in de wet niet goed geregeld en de bekostiging is te laag. Hierdoor zijn scholen en gemeenten tegenover elkaar komen te staan, terwijl ze grotendeels hetzelfde doel hebben, namelijk: goede gebouwen voor het onderwijs van kinderen. Diverse scholen en gemeenten op zoek naar een betere verhouding en een gezamenlijke oplossing voor de problemen.

 

Vanuit de bedoeling

Hans van der Hek: “De huidige Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) voor het onderwijs bevatten veel jargon en zijn heel systemisch ingestoken. Betrokkenen tobben met cijfers, tekorten en risico’s en de bedoeling blijft een beetje onderbelicht. We moeten juist die ‘bedoeling’ meer boven water halen. Wat zijn de waarden en voor wie bouwen we?”


Van een systeemwereld naar de bedoeling

Een toekomst die nooit zal bestaan

“Goed samenwerken en vertrouwen tussen alle betrokken partijen zijn kritische succesfactoren. We schieten nu veel te snel in het systeemdenken die een toekomst voorspiegelt die nooit zal bestaan. Er wordt weinig rekening gehouden met veranderingen of onzekerheden of beleid dat toch anders uitpakt. Zo hadden wij bijvoorbeeld de enorme toeloop naar het speciaal onderwijs niet voorzien. Dat heeft behoorlijk wat consequenties voor de onderwijshuisvesting”, zegt Van der Hek. 

 

Zoektocht naar nieuw houvast

Hans van der Hek is betrokken bij een Bouwstenen-activiteit waarbij meer vanuit de bedoeling naar onderwijshuisvesting wordt gekeken; een activiteit in het kader van het agendapunt 'Onderwijs in de nieuw context'. Daarbij wordt gezocht naar nieuw houvast voor zowel strategische keuze als voor integrale huisvestingplannen rond onderwijshuisvesting.    

 

 

 

Meedoen?

Dat kan.

  • Schoolbesturen uit het PO kunnen gratis aanschuiven bij de bijeenkomst op 12 september.
  • Deelnemers aan het netwerk Vastgoedmanagement en scholen uit het PO en VO zijn van harte welkom op 6 september 2017 in Haarlem waar we het hebben over een nieuwe generatie IHP’s

De resultaten van diverse ontwikkelwerkzaamheden op dit gebied worden tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen gepresenteerd en besproken. Aanmelden kan alvast.

 

 

 

Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner