Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Leeskost voor scholen én gemeenten

BoekenWim Lengkeek is helder in zijn boek ‘Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting vanaf 2015’: schoolbesturen en gemeenten zijn voorlopig nog op elkaar aangewezen voor slimme keuzes in onderwijshuisvesting.

 

 

De nieuwe regels vragen van gemeenten en schoolbesturen een nieuwe manier van denken en omgaan met elkaar, aldus Lengkeek in zijn boek. 

 

Onderwijshuisvesting vanaf 2015 - coverOnderwijshuisvesting geen sprookje

Lengkeek constateert dat onderwijshuisvesting geen sprookje is dat per definitie lang en gelukkig afloopt. Hoewel het een stap in de goede richting is, lost de overheveling van het buitenonderhoud, de scheiding tussen investering en exploitatie niet volledig op. Gemeenten blijven immers ook na 2015 verantwoordelijk voor vernieuwing van schoolgebouwen. En renovatie blijft onverminderd onderwerp van een grijs gebied.

 

Strategisch en lange termijn

Om de risico’s van de gescheiden geldstromen in te dammen, pleit Lengkeek voor een meer strategische lange termijn benadering van onderwijshuisvesting. Bewustzijn bij bestuurders van de eigen positie, verantwoordelijkheden, wetgeving, financiering en de noodzaak tot samenwerking moeten bijdragen aan toekomstgerichte maatregelen.

 

Zelf kiezen

Lengkeek slaagt erin een veelheid aan aspecten te benoemen die van belang zijn bij de vorming en uitvoering van de huisvestingsstrategie. Historische achtergronden, overwegingen voor de wetswijziging, benodigde competenties, relaties tussen besturen en andere partners: alles krijgt een plek. Verwacht geen panklare oplossingen aan te treffen: de echte keuzes moeten (gelukkig) toch echt in de praktijk genomen worden.

 

Meer dan alleen feiten

Het boek laat zich niet lezen als een sprookje. Gezien de aard van het onderwerp is dat niet geheel verwonderlijk. Toch bevat het meer dan een opsomming van feiten alleen. Verwijzingen naar handige websites en brochures, interviews met een aantal bestuurders, praktijkcases en persoonlijke opinies van de auteur geven het boek naast een hoog informatief karakter ook een prettige leesbaarheid.

 

Aanbevolen kost

‘Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting’ is aanbevolen kost voor iedereen die de komende jaren vorm en inhoud moet geven aan onderwijshuisvesting. En verplichte stof voor schoolbesturen met een toegenomen huisvestingsverantwoordelijkheid!

 

Recensie geschreven door Martijn Kogelman, HEMM.

 

 

Meer informatie

  • Het boek ‘Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting vanaf 2015’ (Wim Lengkeek, oktober 2014): meer informatie en bestellen via de website van Uitgeverij Pica.
  • Het boek is gepresenteerd tijdens de Bouwstenen-bijeenkomst ‘Overheveling buitenonderhoud; strategie en uitvoering’ op woensdag 8 oktober jl. Wim Lengkeek overhandigde het boek aan de heer Zeillemaker, plv. directeur Primair Onderwijs van het ministerie van OCW. Daarna kwamen drie schoolbesturen aan het woord. Zie hier het verslag.

     

Het onderwerp is ook aan de orde tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen op 4 december 2014. Zie hier het programma en de mogelijkheid u aan te melden. Nu nog met vroegboekkorting.

 

Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner