Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Activiteiten tot nog toe

Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk Corporaties BOG/MOG tot nog toe. De impressies van de bijeenkomsten van het afgelopen jaar treft u als onderliggende pagina's bij de beschrijving van dit netwerk.

 

2018

In mei was het netwerk te gast in het nieuwe hoofdkantoor van de Alliantie. Centraal stond de vraag “hoe je als corporatie de balans tussen financieel en maatschappelijk rendement (waardesturing) waarborgt?”. In oktober sprak het netwerk over de invloed van voorzieningen op de leefbaarheid in stadsbuurten. Hierbij werd zowel de theoretische kant (adhv het ASRE-onderzoek van een van de leden uit het netwerk) en als de praktische kant (dmv een excursie naar WOW) belicht. In december ontmoetten we elkaar weer in Rotterdam tijdens de Bouwstenen-Jaarbijeenkomst.

 

2017

In 2017 is dit netwerk met groot enthousiasme gestart. Iedere bijeenkomst vindt op een bijzondere locatie van een van de deelnemers plaats. Tijdens de bijeenkomst heeft het netwerk besproken hoe je met BOG/MOG kunt bijdragen aan de leefbaarheid en economische vitaliteit van buurten en wijken. Vervolgens is op basis van een format een aanzet gemaakt om gegevens over portefeuilleopbouw, huurprijzen, leegstand, exploitatiekosten en organisatie met elkaar te vergelijken. En de laatste bijeenkomst stond in het teken van Personeel en Organisatie.

Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner