Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Eerste resultaten enquête

OnderzoekDe eerste resultaten van de VNG/Bouwstenen-enquête zijn binnen en geven een aardig beeld van het gemeentelijk vastgoedmanagement.


In ruil voor het invullen krijgen gemeenten de resultaten van het totaal en een vrijkaart voor de bijeenkomst over het Klimaatakkoord op 30 mei 2018.

Alleen al het invullen
Het invullen van de enquête kost ongeveer een 1/2 uur en geeft meteen inzicht in het gemeentelijk vastgoedmanagement. "Diverse medewerkers van de afdeling Vastgoed moeten om de vragen te beantwoorden eerst nog even langs bij de beleidsmedewerkers Duurzaamheid", zegt Jaap Overeem die de enquête begeleidt. "Dat kost vaak wat meer tijd, maar is meteen een goede voorbereiding op het Klimaatakkoord."

Nauwkeurig ingevuldJaap Overeem
Bij veel vragen wordt de gemeente verzocht een inschatting te geven, bijvoorbeeld van het onderhoudsniveau van het vastgoed, het aantal panden met een A, B, of C-label en het deel van de portefeuille waarover de gemeente bepaalde informatie heeft. Jaap: "Ondanks dat globale gegevens worden gevraagd, hebben diverse gemeenten deze vragen heel nauwkeurig ingevuld."

Jaap checkt alles
Jaap voert op alle ingevulde enquêtes een check uit. "We willen niet dat er fouten sluipen in de statistische bewerkingen die straks op basis van de enquête kunnen worden gedaan. Als er vreemde of tegenstrijdige antwoorden in staan, bel ik altijd even na. Dat geldt ook voor vragen die niet zijn beantwoord en 'weet niet, niet bekend' ook niet is aangevinkt."

Vertrouwelijkheid
Alles wat gemeenten invullen, wordt vertrouwelijk behandeld. Er gaat niets met de gemeentenaam of herleidbaar naar de gemeenten bij Bouwstenen de deur uit zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeente zelf. Dat is bij dit onderzoek bijzonder relevant, omdat de data (onder voorwaarden) ook beschikbaar zijn voor andere onderzoekers.

Data-deling
Partijen die onderzoek willen doen naar het gemeentelijke vastgoed kunnen de data combineren met eigen data. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten voor allerlei onderzoek steeds dezelfde vragen moeten beantwoorden. Diverse gemeenten hebben hun akkoord gegeven de gegevens, met hun gemeentenaam erbij, te delen met andere onderzoekers. 

 

 


Ook meedoen?
Heeft uw gemeente de enquête nog niet ingevuld? Dan kan dat alsnog! Het zou heel fijn zijn als dat wordt gedaan voor 23 mei a.s. zodat we de eerste inhoudelijke resultaten kunnen presenteren tijdens de bijeenkomst op 30 mei 2018 die we samen met de VNG organiseren.


Zie hier

 

 


Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner