Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Klimaatambitie Rijk concreet gemaakt

Klimaatneutraal RijkHet Rijk wil een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. De Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk geeft een goed beeld hoe deze ambitie vorm krijgt via gebouwen, energieverbruik en inkoop.

 

In de rapportage heeft het Rijk de klimaatambitie vertaald in concrete doelstellingen. Het Rijk wil 12% minder energie gebruiken en 9% minder CO2 uitstoten (na compensatie niet meer dan 256.710 ton CO2).

Goed voorbeeldEveline Botter, Leiden

Eveline Botter van de gemeente Leiden is enthousiast over de wijze waarop het Rijk zich in de jaarrapportage verantwoordt en informatie beschikbaar stelt over het realiseren van de klimaatambitie. "Gemeenten, maar ook scholen en andere organisaties zouden dit op een vergelijkbare manier kunnen doen."

Eigen rapportages

"Het is beslist nog een grote uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. We zouden dit voorbeeld eens naast de voorbeelden van een paar gemeenten die op dit gebied al wat verder zijn kunnen leggen. Op basis daarvan kunnen we kijken hoe we aan zo'n rapportage vanuit vastgoed invulling kunnen geven. Het sluit ook mooi aan op de enquête die we samen met VNG onder gemeenten hebben uitgezet." 

Milieu-voetafdruk

In het rapport laat het Rijk haar 'voetafdruk' op het gebied van milieu zien. Die afdruk wordt met name veroorzaakt door energiegebruik, gebouwen, ICT, dienstauto's en catering. Over de impact als gevolg van computergebruik (datacentra), zakelijke ritten en woon-werkverkeer zijn nog geen gegevens.

Efficiënt ruimtegebruik

Op basis van een quick scan heeft het Rijk impactvolle thema's en productgroepen benoemd en doelstellingen geformuleerd voor energie en klimaat, gebouwen, kantoor en diensten, vervoer, automatisering en telecommunicatie, mensen en inkoop. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de eigen kantoren en ICT. Maatregelen zijn gericht op het efficiënt gebruik van ruimte door meerdere rijksdiensten en verkoop van het overtollig vastgoed. 


 

Meedoen?

Nog niet deelgenomen aan het onderzoek over vastgoedmanagement, uitvoering en verduurzaming van VNG en Bouwstenen? Ga hier naar het onderzoek en ontvang een uitnodiging voor een Bouwstenen-bijeenkomst na de zomervakantie in uw regio.

 

Wilt u inhoudelijk bijdragen aan het netwerk Verduurzamen of een ander Bouwstenen-netwerk dat voor u relevant is? Word dan nu partner van Bouwstenen en sluit u aan bij één van de netwerken. 

 

Reageren

Lees hier de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met betrekking tot dit onderwerp.

 

Uw reactie ontvangen we graag via onderstaande reactieknop (niet vergeten op te slaan). Heeft u zelf een goed voorbeeld van een dergelijke rapportage? Stuur dan een mail naar nieuws@bouwstenen.nl.

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner