Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Beter en meer samen

Het vastgoed-management mag professioneler en meer samen, zeggen Bas Kurvers, wethouder Rotterdam en Bonny Donders, Rijksvastgoedbedrijf, tijdens onze jaarbijeenkomst.

 

Beiden reageerde op de eerste contouren van de Agenda Maatschappelijk vastgoed 2019, de samenwerkingsagenda van partijen uit het veld.  

 

Betere business cases

Bas Kurvers, wethouder bouwen, wonen en energietransitie van de gemeente Rotterdam, ziet graag betere business cases. Als wethouder maakt hij mee dat maatschappelijke instellingen en initiatiefnemers wel goede ideeën hebben, maar een andere taal lijken te spreken dan de gemeente. "Instellingen denken in termijnen van 3 of 5 jaar, in het vastgoed gaat het om veel langeretermijnen. Leer elkaars wereld beter kennen en zorg ervoor dat je dezelfde taal spreekt. En zorg ervoor dat het transparant is hoeveel goede ideeën kosten."


Bredere aanpak

Bonny Donders, projectdirecteur regionaal ontwikkelprogramma van het Rijksvastgoedbedrijf, pleit voor een bredere aanpak. "Als iedereen vanuit zijn eigen sector kijkt, gaan we het niet oplossen. Daarom zoeken we samenwerking met andere vastgoedeigenaren en gemeenten." In februari staat de eerste gezamenlijke bijeenkomst tussen het rijksvastgoedbedrijf en gemeenten al op het programma. Maar als het aan Bonny ligt gaat de samenwerking veel verder dan dat.

 

Veranderende samenleving

Beide haken aan bij de grote opgave, de veranderende samenleving en de onderlinge verhoudingen. We hebben elkaar nodig om het vastgoed goed voor de maatschappelijke opgaven van deze tijd in te zetten. Komende weken gaat Bouwstenen aan de slag met de concretistering van de agenda. Wordt vervolgd.

 

 

Meedoen?

Ook mee richting geven aan de Agenda Maatschappelijk Vastgoed om gezamenlijk verder te komen? Wordt partner van Bouwstenen en sluit u aan bij één van de netwerken.

 

 

 

Meer informatie

 

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner