Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Activiteiten tot nog toe

Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk Vastgoedprofessionals tot nog toe. De impressies van de bijeenkomsten van de afgelopen jaren treft u als onderliggende pagina's bij de beschrijving van dit netwerk.

 

2018

In maart hebben we besproken hoe de duurzaamheidsambities vertaald kunnen worden in de vastgoedsturing en in mei hebben we ons samen met andere gemeenten, het Ministerie van BZK en de VNG voorbereid op het Klimaatakkoord. Tevens is het netwerk in mei op fietssafari gegaan langs de vastgoedopgave van Apeldoorn en in september heeft het gekeken naar welke trends en ontwikkelingen effect hebben op de vastgoedportefeuille. In december ontmoetten we elkaar in Rotterdam voor de Jaarbijeenkomst rondom het thema Duurzaam en slim.

 

2017

Speerpunt van 2017 was het opzetten van een leidraad portefeuilleplan, welke uiteindelijk heeft geresulteerd in de publicatie 'Reisroute - naar een gemeentelijk portefeuilleplan'.

 

2016

In 2016 zijn de Vastgoedprofessionals bij elkaar geweest rond de topics in de vastgoednota, vernieuwend welzijn, vastgoed en de 3D's en zijn ze betrokken geweest bij de spelregels.

 

2015

In 2015 is kennis en ervaring uitgewisseld op het gebied van risico-management, kostprijsdekkende huur en uitbesteding van onderhoud.

 

2014Tehuur

In 2014 zijn de routekaart bij leegstand alsmede professioneel leegstandsbeheer aan de orde  geweest. Beide sluiten aan bij het actuele onderwerp rondom leegstand.

 

2013

In 2013 zijn aan bod gekomen: Accountmanagement, hoe gaan we om met de klant?, de subsidie stopt ... en dan?, veranderingen rondom onderwijsvastgoed en de jaarlijkse agendabijeenkomst.

 

2012

In 2012 hebben we gesproken over conditiegestuurd onderhoud, verkoopstrategiën en huurprijsbeleid en kostprijsdekkende huren.

 

2011

In 2011 ging het over portefeuillemanagement en financiële sturing.

Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner