Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Rijksbegroting 2018

geld1

Nederland is sterker uit de crisis gekomen, dat is de boodschap van de Miljoenennota. Wat betekent de Rijksbegroting voor het maatschappelijk vastgoed?

 

Miljoenennota

 

De meeste inkomsten voor de Rijksbegroting komen binnen via omzet-, loon- en inkomstenbelasting en verzekeringspremies. Aan de uitgavenkant gaat het meeste geld naar zorg, sociale zekerheid, onderwijs, cultuur en wetenschap. Knelpunt is het enorme gat op de onderwijsbegroting. Overige belangrijke punten uit de Rijksbegroting 2018:

 

  • Zorg: Het kabinet trekt de komende jaren 2 miljard euro uit voor verpleeghuizen. 
  • Onderwijs: Er zal 270 miljoen euro geïnvesteerd worden in verbetering van nieuwe arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. 
  • Economische zaken: Er zal 23,5 miljoen euro (bovenop de 50 miljoen euro vanuit OCW) uit worden gegeven om scholen in Groningen aardbevingproof te maken of om schade door aardbevingen te herstellen.
  • Programma Agenda Stad: Via City Deals worden maatschappelijke opgaven gezamenlijk aangepakt. Dat doet BZK door ruimte te bieden voor experiment en vernieuwing. Daarmee wordt beoogd de groei, leefbaarheid en innovatie in steden te versterken
  • Sport: In 2018 wordt er 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het creëren van een passend sport- en beweegaanbod in de buurt. 
  • Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Sinds 2017 wordt er 100 miljoen euro extra betaald 'zodat alle kinderen in Nederland mee kunnen doen op het gebied van sport, cultuur, school en sociale activiteiten'. Het grootste gedeelte (85 miljoen euro) wordt beschikbaar gesteld via gemeenten.

Uitgave miljoenennota

 

Branches reageren

De diverse brancheorganisaties hebben inmiddels gereageerd op de plannen.

  • De PO-Raad noemt de 270 miljoen euro investering in het primair onderwijs een goede stap, maar waarschuwt dat daarmee de achterstand niet is ingehaald.
  • De VNG spreekt van 'kleine stapjes in de goede richting', maar verwacht bij het regeerakkoord grotere veranderingen en realiseert dat samenwerken noodzakelijk is.
  • Sociaal Werk Nederland hoopt dat de 2 miljard euro investering in verpleeghuizen niet ten koste gaat van de transformatie en (thuis-)ondersteuning van de vele mensen in kwetsbare wijken.
  • Aedes hoopt dat de verhoogde verhuurderheffing wordt ingezet voor de mensen waar het om gaat: huurders en mensen die op zoek zijn naar een woning.

 

Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner