Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Onderwijs

Dit netwerk bestaat sinds 2015 en is exclusief voor besturen en huisvestingsmedewerkers in het onderwijs. Zij hebben vaak te maken met (verouderd) vastgoed, vernieuwing in het onderwijs, leerlingendaling, een grote verduurzamingsopgave, problemen met de bekostiging en ingewikkelde regels en constructies. Ga er maar aan staan.  

 

Doel

Uitwisseling, steun en samen vooruit komen (op safari) met gelijkgestemden; op zoek naar oplossingen, meer vanuit de bedoeling en gericht op gebouwen voor een duurzame samenleving. 

 

Ontwikkelend kennis-netwerk

Deelnemers helpen elkaar vooruit. Bouwstenen ondersteunt, organiseert, voegt  toe en brengt verder, onder ander via haar nieuwsbrief en het vakblad Schoolfacilities. De PO-Raad en de VO-Raad ondersteunen dit initiatief.  

 

Activiteiten

De thema's waaraan wordt gewerkt, worden samen met de groep bepaald en onder andere vorm gegeven via:

  • Minimaal twee themabijeenkomsten per jaar
  • Gezamenlijke voorbereiding en uitwerking
  • Onderlinge uitwisseling over alles wat speelt via per mail, telefoon, WhatsApp, LinkedIn, enz.
  • Een vrijkaart voor de jaarbijeenkomst

Onderwijs-partners hebben invloed op de bredere Bouwstenen-Agenda (ons werkbriefje) en de mogelijheid mee te doen met ontwikkelwerk. 

Waar mogelijk worden verbindingen met andere netwerken gelegd, waaronder gemeentelijke Bouwstenen-netwerken, sectororganisaties, kennisnetwerken, Green Deal, de Bouwagenda, enz.. 

 

Bijeenkomsten 2019

 

Verder

 

 


Wilt u meedoen?

Dat kan door uw hier als scholen-partner bij Bouwstenen aan te sluiten en daarna (of alleen indien binnen het onderwijs werkend) voor dit onderwijsnetwerk. Kosten zijn € 750,- per jaar (ex BTW). Deze kosten zijn inclusief al het werk voor en achter de schermen.  


 

 

Meer informatie

Ontwikkelwerk

Activiteiten tot nog toe:

Een greep uit onze publicaties

Op de website:

Bijblijven:

Over het netwerk:

Dit initiatief wordt van harte ondersteund door de PO-Raad en diverse andere organisaties. We zoeken samen nog naar aanvullende financiering om rond dit onderwerp meer vaart te maken (o.a. in het kader van het Energieakkoord en Duurzame scholen). Mocht dat lukken dan kunnen we sneller vooruit en meer voorbereidend werk verrichten waarmee we de groep kunnen ondersteunen en de kennis verder verspreiden.

Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner