Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Extra geïnvesteerd

Financieren verduurzaming maatschappelijk vastgoedOngeveer de helft van de gemeenten heeft naast haar onderhoudspot ook het eigen vermogen aangesproken om het vastgoed te verduurzamen, blijkt uit de VNG/Bouwstenen-enquête. 

 

Uit de enquête, die door meer dan 100 gemeenten is ingevuld, blijkt dat de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed vooral wordt betaald uit subsidies en de onderhoudspot van gemeenten (jaarlijks budget en reserveringen voor het onderhoud).

Extra lening

Maar daarmee zijn ze er nog niet. Ongeveer de helft van de gemeenten spreekt ook het eigen vermogen aan om de verduurzaming te kunnen bekostigen. Één vijfde van de gemeenten leent geld om de extra investeringen te kunnen doen. 

Revolving fonds

Ruim 15 % van de gemeenten maakt gebruik van een zogenaamd 'revolving fonds'. Bij deze gemeenten mogen de financiële opbrengsten van de maatregelen weer worden gebruikt voor nieuwe duurzaamheidsinvesteringen. Zo heeft Nijmegen een revolverend fonds gecreëerd van € 2 miljoen voor energiebesparingsmaatregelen. Met de opbrengst van de maatregelen worden steeds weer nieuwe duurzaamheidsmaatregelen bekostigd. 

Subsidies

Ruim 60% van de gemeenten heeft de afgelopen jaren gebruik gemaakt van subsidies om de verduurzaming van het eigen vastgoed te bekostigen. Het gaat daarbij soms om grote bedragen. Dat 60% van de gemeenten gebruik maakt van subsidies, betekent dat 40% dat (nog) niet doet.

Veel extra geld

Om het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen en een voorbeeldrol te kunnen vervullen, is veel extra geld nodig. Het gaat vaak om miljoenen per gemeente. Dit geld zal via subsidies of eigen middelen (bij de begrotingsbehandeling) moeten worden vrijgemaakt.  

 

 

Yes you canMeedoen?

Dat kan. Gemeenten die dat nog niet hebben gedaan kunnen nog meedoen met de enquete. Zij krijgen dan een rapport retour waarmee de eigen gemeenten wordt vergeleken met andere gemeenten.

 

Voor meer resultaten uit de enquete verwijzen we u graag naar onze Jaarbijeenkomst. Aanmelden kan via www.bouwstenen.nl/jaarbijeenkomst . 

 


Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner