Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Waardering en taxaties

 

Handboeken

 

Deze notitie gaat in op de verwerking en verantwoording van vastgoed en geeft antwoord op de vraag onder welke omstandigheden vastgoed duurzaam moet worden afgewaardeerd. Hierbij is de verkrijgprijs de waarderingsgrondslag.

 

Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner